Brandslukkere

Den brandslukker du skal vælge skal baseres på den type brand, der kan opstå hvor den skal placeres, og hvem der skal bruge brandslukkeren. Disse faktorer bestemmer typen af slukningsmiddel og mængden af slukningsmiddel - og dermed den mest egnede størrelse på brandslukkeren.

Pulverslukkeren som den vigtigste brandslukker i boligen

Som den vigtigste brandslukker til boligen anbefales der en godkendt pulverslukker med en slukkeeffekt (effektivitetsklasse 55A 233B C). Bemærk at du skal have mindst en brandslukker på hver etage. Derudover anbefales det at supplere brandbeskyttelse med mindre brandslukkere på (fx 1 kg eller 2 kg) i køkkenet og/eller i stuen.

Skumslukkere og kulsyreslukkere

Nogle gange kan det imidlertid være gavnligt med en anden type slukningsmiddel og brandslukker, fx skumslukkere og kulsyreslukkere. Skumslukkeren kvæler ilden og er særligt effektiv hvis der opstår brand i væsker, såsom alkohol, benzin og olie, samt faste organiske materialer, såsom papir, træ og tekstiler. Dog skal man være opmærksom på, at brandslukkere ikke slukke så effektiv som pulverslukkere og derfor bør der være mere slukningsmiddel i skumslukkeren i forhold til pulverslukkerens størrelse.
Kulsyreslukkeren er en gas, der virker som et tæppe og kvæler ilden. Fordelen ved kulsyreslukkeren er, at den ikke leder elektrisk strøm, hvilket gør den egnet til brug mod brand i elektrisk udstyr. Desuden forurener den ikke, men ulempen er, at det let blæser væk udendørs og dermed ikke er en effektiv brandslukker til udendørs brug. Læs mere om de forskellige slukningsmidler og deres anvendelser og effektivitetsklasser i vores guide om brandslukkere.