Hjärtsäkrat grannskap

Föreställ dig att du står vid en busshållplats, på väg till jobbet på morgonen. Plötsligt faller personen intill dig omkull. Hennes hjärta har stannat. Du vet att du har fem minuter på dig att hämta en hjärtstartare innan hennes chanser att överleva dramatiskt minskar. Åt vilket håll börjar du springa? Var finns närmaste hjärtstartare? Finns det över huvud taget någon i ditt bostadsområde?

Lösningen är att låta individer själva initiera insamlingar i sina bostadsområden. Insamlingen kan ske i Facebookgrupper, grannsamverkangrupper, bostadsrättsföreningar eller idrottslag. Det enda som behövs är en central crowdfundingplattform och en ordentlig kommunikationsinsats för att få så många som möjligt att förstå behovet av hjärtstartare och att hjärtstopp kan drabba vem som helst, samt att någon initierar en insamling.

En sådan crowdfundingplattform har Hjärt-Lungfonden tagit fram tillsammans med If och Philips.

Der er ingen produkter, der matcher dit valg.